Фази на луната 2014 – Лунен календар

Его ги и фазите на луната – Лунен календар за 2014

Множество биологични процеси като например ражданията и менструацията имат връзка с фазите на Луната. Планирайте времето си според фазите на Луната и изберете подходящите дни за диети, отслабване и разтоварване през 2014 година.

Ето четирите фази на луната :

Новолуние – Луната е с тъмната страна към Земята. Не може да бъде видяна, тъй като се намира между Земята и Слънцето.

Първа четвърт – осветена е дясната половина от лунната повърхност. Наподобява буква З, означава, че Луната расте.

Пълнолуние – Земята е между Луната и Слънцето. Лунният диск е видим, освен при лунно затъмнение.

Последна четвърт – осветена е лявата половина от лунната повърхност. Или иначе казано – образува буква С.

Фази на луната през Януари 2014

 • 01 януари 2014 – 13:15:18 ч. – новолуние
 • 08 януари 2014 – 05:40:31 ч. – първа четвърт
 • 16 януари 2014 – 06:53:29 ч. – пълнолуние
 • 24 януари 2014 – 07:20:13 ч. – последна четвърт
 • 30 януари 2014 – 23:39:39 ч. – новолуние

Фази на луната през Февруари 2014

 • 06 февруари 2014 – 21:23:13 ч. – първа четвърт
 • 15 февруари 2014 – 01:54:23 ч. – пълнолуние
 • 22 февруари 2014 – 19:16:28 ч. – последна четвърт

Фази на луната през Март 2014

 • 01 март 2014 – 10:00:46 ч. – новолуние
 • 08 март 2014 – 15:27:58 ч. – първа четвърт
 • 16 март 2014 – 20:09:40 ч. – пълнолуние
 • 24 март 2014 – 04:47:16 ч. – последна четвърт
 • 30 март 2014 – 21:45:47 ч. – новолуние

Фази на луната през Април 2014

 • 07 април 2014 – 11:31:55 ч. – първа четвърт
 • 15 април 2014 – 10:43:31 ч. – пълнолуние
 • 22 април 2014 – 10:52:47 ч. – последна четвърт
 • 29 април 2014 – 09:15:26 ч. – новолуние

Фази на луната през Май 2014

 • 07 май 2014 – 06:16:04 ч. – първа четвърт
 • 14 май 2014 – 22:17:01 ч. – пълнолуние
 • 21 май 2014 – 16:00:12 ч. – последна четвърт
 • 28 май 2014 – 21:41:20 ч. – новолуние

Фази на луната през Юни 2014

 • 05 юни 2014 – 23:39:58 ч. – първа четвърт
 • 13 юни 2014 – 07:12:34 ч. – пълнолуние
 • 19 юни 2014 – 21:39:49 ч. – последна четвърт
 • 27 юни 2014 – 11:09:40 ч. – новолуние

Фази на луната през Юли 2014

 • 05 юли 2014 – 15:00:03 ч. – първа четвърт
 • 12 юли 2014 – 14:25:58 ч. – пълнолуние
 • 19 юли 2014 – 05:09:27 ч. – последна четвърт
 • 27 юли 2014 – 01:42:59 ч. – новолуние

Фази на луната през Август 2014

 • 04 август 2014 – 03:50:53 ч. – първа четвърт
 • 10 август 2014 – 21:10:24 ч. – пълнолуние
 • 17 август 2014 – 15:26:52 ч. – последна четвърт
 • 25 август 2014 – 17:13:59 ч. – новолуние

Фази на луната през Септември 2014

 • 02 септември 2014 – 14:12:22 ч. – първа четвърт
 • 09 септември 2014 – 04:39:16 ч. – пълнолуние
 • 16 септември 2014 – 05:06:02 ч. – последна четвърт
 • 24 септември 2014 – 09:14:59 ч. – новолуние

Фази на луната през Октомври 2014

 • 01 октомври 2014 – 22:33:45 ч. – първа четвърт
 • 08 октомври 2014 – 13:51:42 ч. – пълнолуние
 • 15 октомври 2014 – 22:13:10 ч. – последна четвърт
 • 24 октомври 2014 – 00:57:48 ч. – новолуние
 • 31 октомври 2014 – 05:49:26 ч. – първа четвърт

Фази на луната през Ноември 2014

 • 07 ноември 2014 – 00:23:53 ч. – пълнолуние
 • 14 ноември 2014 – 17:16:45 ч. – последна четвърт
 • 22 ноември 2014 – 14:32:00 ч. – новолуние
 • 29 ноември 2014 – 12:06:00 ч. – първа четвърт

Фази на луната през Декември 2014

 • 06 декември 2014 – 14:27:00 ч. – пълнолуние
 • 14 декември 2014 – 14:51:00 ч. – последна четвърт
 • 22 декември 2014 – 03:36:59 ч. – новолуние
 • 28 декември 2014 – 20:32:32 ч. – първа четвърт


 Коментари