Фази на луната 2015 – Лунен календар

Его ги и фазите на луната – Лунен календар за 2015

Планирайте времето си според фазите на Луната и изберете подходящите дни за
диети, отслабване и разтоварване през 2015 година.

Фазите на Луната са непрекъснатите промени във външния ѝ вид и осветеност в следствие от това, че тя заема различни положения спрямо осветяващото я Слънце и Земята. Интервалът между две последователни еднакви фази е 29,5 денонощия и се нарича синодичен период.

Ето четирите фази на луната :

Новолуние – Луната е с тъмната страна към Земята. Не може да бъде видяна, тъй като се намира между Земята и Слънцето.

Първа четвърт – дясната половина от лунната повърхност е осветена.

Пълнолуние – Когато Земята е между Луната и Слънцето. Целият лунен диск е видим.

Последна четвърт – лявата половина от лунната повърхност е осветена.

Фази на луната през януари 2015

 • 05 януари 2015 – 06:54:08 часа – пълнолуние
 • 13 януари 2015 – 11:48:59 часа – последна четвърт
 • 20 януари 2015 – 15:14:54 часа – новолуние
 • 27 януари 2015 – 06:49:43 часа – първа четвърт

Фази на луната през февруари 2015

 • 04 февруари 2015 – 01:10:00 часа – пълнолуние
 • 12 февруари 2015 – 05:52:02 часа – последна четвърт
 • 19 февруари 2015 – 01:49:18 часа – новолуние
 • 25 февруари 2015 – 19:15:04 часа – първа четвърт

Фази на луната през март 2015

 • 05 март 2015 – 20:06:34 часа – пълнолуние
 • 13 март 2015 – 19:49:29 часа – последна четвърт
 • 20 март 2015 – 11:38:39 часа – новолуние
 • 27 март 2015 – 09:43:49 часа – първа четвърт

Фази на луната през април 2015

 • 04 април 2015 – 15:07:21 часа – пълнолуние
 • 12 април 2015 – 06:45:12 часа – последна четвърт
 • 18 април 2015 – 21:59:19 часа – новолуние
 • 26 април 2015 – 02:56:49 часа – първа четвърт

Фази на луната през май 2015

 • 04 май 2015 – 06:44:47 часа – пълнолуние
 • 11 май 2015 – 13:36:53 часа – последна четвърт
 • 18 май 2015 – 07:15:43 часа – новолуние
 • 25 май 2015 – 20:20:42 часа – първа четвърт

Фази на луната през юни 2015

 • 02 юни 2015 – 19:21:57 часа – пълнолуние
 • 09 юни 2015 – 18:43:08 часа – последна четвърт
 • 16 юни 2015 – 17:07:42 часа – новолуние
 • 24 юни 2015 – 14:04:07 часа – първа четвърт

Фази на луната през юли 2015

 • 02 юли 2015 – 05:22:22 часа – пълнолуние
 • 08 юли 2015 – 23:26:01 часа – последна четвърт
 • 16 юли 2015 – 04:26:11 часа – новолуние
 • 24 юли 2015 – 07:05:15 часа – първа четвърт

Фази на луната през август 2015

 • 07 август 2015 – 05:05:31 часа – последна четвърт
 • 14 август 2015 – 17:54:47 часа – новолуние
 • 22 август 2015 – 22:32:12 часа – първа четвърт
 • 29 август 2015 – 21:37:44 часа – пълнолуние

Фази на луната през септември 2015

 • 05 септември 2015 – 12:56:58 часа – последна четвърт
 • 13 септември 2015 – 09:42:30 часа – новолуние
 • 21 септември 2015 – 12:00:08 часа – първа четвърт
 • 28 септември 2015 – 05:52:06 часа – пълнолуние

Фази на луната през октомври 2015

 • 05 октомври 2015 – 00:08:13 часа – последна четвърт
 • 13 октомври 2015 – 03:06:39 часа – новолуние
 • 20 октомври 2015 – 23:32:13 часа – първа четвърт
 • 27 октомври 2015 – 14:05:59 часа – пълнолуние

Фази на луната през ноември 2015

 • 03 ноември 2015 – 14:25:37 часа – последна четвърт
 • 11 ноември 2015 – 19:47:45 часа – новолуние
 • 19 ноември 2015 – 08:28:07 часа – първа четвърт
 • 26 ноември 2015 – 00:44:50 часа – пълнолуние

Фази на луната през декември 2015

 • 03 декември 2015 – 09:42:06 часа – последна четвърт
 • 11 декември 2015 – 12:29:59 часа – новолуние
 • 18 декември 2015 – 17:15:09 часа – първа четвърт
 • 25 декември 2015 – 13:11:57 часа – пълнолуние


 Коментари