Консервативно лечение на миома на матката

Ще започнем с това, че диагнозата миома на матката не означава нито рак, нито предраково заболяване. Миомата всъщност е мускулна тъкан, която в определен момент започва да нараства безконтролно. А тъкан, която расте безконтролно, според медицинските термини, покрива изискването да бъде наречена тумор.

Какво представлява миомата на матката?

Миомата на матката представлява доброкачествен тумор, който произлиза от мускулатурата на матката. Най-често се обозначава като миома на матката или фиброид. Повече от 50% от миомите протичат безсимптомно. Клиничните признаци зависят от големината, вида на миомата, наличието на усложнения, съпътстващи заболявания.

Колко често се среща миома на матката

Заболяването се среща у 25-50% от жените в репродуктивна възраст, но може да достигне и по-висока честота, базирайки се само на хистологично или УЗ – изследване на малкия таз. Симптоматичните миоми са най-честата причина за оперативно отстраняване на матката. Един от най-честите симптоми за проблем е обилното менструално кървене.

Какви са основните симптоми на заболяването

Наличието на миоми не е животозастращаващо състояние и често протича незабелязано. При жени, които имат изявена симптоматика, най-често се срещат неправилни маточни кръвотечения, обилни и продължителни менструации. Това от своя страна води до вторична анемия, болезнена менструация, болки и напрежение в тазово-коремната област.

В резултат на притискане на пикочня мехур от миомната маса са възможни чести позиви за уриниране. При притискане на уретера – задръжка на урина, при притискане на ректума – запек. Миомата би могла да бъде причина за болки по време на полов акт, стерилитет, увеличен риск от спонтанни аборти.

В каква възраст жените най-често са предразположени към миома на матката

Миомите могат да бъдат срещнати във всяка възраст, но най-често засягат жените над 35 години. Към предразполагащите фактори може да се отбележат и генетично предразположение, раса /по-често при черната раса/, възраст /около 40/, рано настъпила менструация, наднормено тегло, брой бременности.

Кои са съвременните методи за лечение на маточни миоми

Лечението може да бъде консервативно и оперативно. то зависи от възрастта на жената и от това дали тя иска да запази фертелитета си и да избегне хирургическа намеса. Към консервативното лечение принадлежат голяма група медикаменти, които имат предимно симптоматично повлияване: намаляване на болката, спиране на кръвотечението, спиране на менструалния цикъл.

През последните години се появи ново терапевтично решение,

което ефективно контролира кървенето, което ефективно контролира кървенето и болката, намалява болката, възстановява качеството на живот.

Това лечение може да се използва при млади жени с цел предоперативна подготовка и извършване на по-щадяща операция или в режим на повтарящи се курсове при жени в менопауза, с цел да бъде избегната оперативна интервенция.

Едно от големите предимства на това лечение е, че медикаментът води до временно спиране на менструацията, което подобрява съществено състоянието на пациентките.

Към нехирургичните методи може да се добави ЯМР- Хайфутерапията и емболизацията на двете артерии на матката. Консервативното лечение на миомите на матката в редица случаи води до избягване на оперативна намеса и запазване на детеродната способност, което е важно предвид съществуващата демографска криза.

От оперативните методи най-често се прилага миомекомията, която може да бъде лапароскопска или отворена, или оперативно отстраняване на матката. При всички случаи жената трябва да бъде консултирана от гинеколог, който да я насочи към най-подходящото лечение в конкретната ситуация. Коментари