20 цитата от Юнг, които ще ви помогнат по-добре да опознаете себе си

Карл Густав Юнг е призант за един от най-позитивните психиатри и философи. Във всяка една невроза и депресия той вижда тласък, който помага на хората да разширят съзнанието си и да погледнат отвъд себе си. Юнг в същото време е една от най-загадъчните и противоречиви личности на 20 век. Сънищата са централен елемент в терапевтичната работа на Юнг. Той ги разглежда като „кралският път към несъзнаваното“. Юнг е един от най-добрите ученици на Фройд.

Системата на Юнг за личността включва три нива на душата:

1. Съзнателното или его
2. Личното несъзнавано – забравени или потиснати преживявания
3. По-дълбокото колективно несъзнавано, съдържащо комулативния опит на предишните поколения, включително животинското начало.

Постарахме се да съберем двадесет от най-добрите цитата на Юнг, които ще ви помогнат да се опознаете, разберете и приемете такива, каквито сте.

1. Не се опитвай да задържиш този, който иска да си тръгне от теб. В противен случай може да се разминеш с този, който върви към теб.

2.Децата се учат от примера на възрастния, а не от неговите думи. Действайте, не говорете.

3 Ако имате някаква дарба, то не означава, че нещо сте получили свише. Трябва да развивате дарбата и да помагате на другите чрез нея.

4. Срещата между двама души е подобна на контакта между две химически вещества. Ако се получи дори и малка реакция, то означава че и двата елемента са се променили. Така и с хората.

5. Най-голямата тежест, която пада на раменете на детето е – неизживеният живот на неговите родители.

6. Всичко,което не ни устройва и дразни в другите, ни помага да опознаем по добре себе си.

7. Твоята визия ще бъде истинска, само когато можеш да погледнеш и разбереш сърцето си.

8. Който гледа само околните – вижда единствено мечти, който погледне в себе си, се пробужда .

9. Самотата не е обусловена от отсъствието на хора около теб, а невъзможността да говориш с хората за това, което на теб ти се струва важно или съществено за твоята възраст.

10. Покажете ми един психически здрав човек и аз ще го излекувам.

11. Ние се губим в миналото на своите родители, бъркаме се в бъдещето на своите деца, което никога няма да разберем, но ни се иска да се погрижим.

12. Точно това срещу, което се бориш с всички сили, ще остане. Приеми го.

13. Депресията е като дамата в черно. Когато дойде да не я гони. Покани я на масата като добър гост и изслушай, това, което иска да ти каже. Може пък да се разберете.

14. Понякога ръцете се справят много по-добре със задачата, с която интелекта е безсилен да се бори.

15.Кой не е минал през чистилището на собствените си страсти, той никога няма да ги преодолее сам.

16. Всички най- големи добродетели, както и най-огромните злодеяния са строго индивидуални.

17. Всяка зависимост е лоша без значение дали е вследствие от от алкохол, наркотици или идеализъм.

18. Много кризи в живота ни имат изключително дълга подсъзнателна история. Ние извървяваме през нея стъпка по стъпка, без да имаме ясна представа от опасността, която се натрупва ден след ден. Но това, което ние съзнателно заобикаляме и уж забелязваме, често се носи в подсъзнанието ни и тази информация се предава под формата на сънища.

19. Хората ще направят всичко възможно, без значение колко е абсурдно, само и само да избегнат истинската среща лице в лице със собствената си душа.

20. Тъжната истина се състои е в това, че реалният живот е пълен с неумолимо действащи противоположности: денят се сменя с нощ, раждането – със смъртта, щастието – с тъга, а доброто – със зло. И ние никога не може да бъдем сигурни в победата на едното над другото. Животът е поле на тази битка. Винаги е било така и така ще бъде. Ако не е – животът свършва. Коментари