Практични съвети при изучаването на английски език

Ако изучаването на английски е проблематично за Вас, или пък нямате време за езикови курсове и индивидуални уроци, то си струва да се запознаете с няколко интересни и креативни способи за изучаването на чужди езици в домашни и други условия.

Английският език е общодостъпен и международен език – владее се от около 1,5 милиарда хора по света, повече от 85% от всичките интернет страници са написани на този език, а изданията и вестниците на английски език са достъпни по цялото земно кълбо и се радват на голяма популярност – това са само няколко от причините, поради които си струва да се запознаете с този език.

Със сигурност, често се сблъсквате с въпроса, какво да направите, ако до този момент изучаването на английски е било трудна задача, а всеки следващ урок – мъчение. Отговорът е много лесен – „заобградете“ се от този език.

Пътуване в чужбина

Пътуването в чужбина е много добър способ на усвояване на този език. Експертите еднозначно подчертават, че човек по време на престоя си в чужда държава, най-бързо и най-ефективно може да научи език, тъй като той го „заобикаля“ от всяка страна.

Не всеки, обаче, може да си позволи такова отпътуване, където бариерата най-често се явяват финансовите средства. По какъв друг начин можете да изучите английския?

Четене, четене и още веднъж четене

Четенето на книги, вестници и преглеждането на интернет страници на английски език е отличен способ. Според експертните изследвания, една книга прочетена на чужд език се равнява на 100 лекторски часа в обучителна зала.

Използване на картончета

Все по-голяма популярност имат малките картончета върху които се изписват думи и изрази, които искаме да научим. На едната страна се изписва дадената дума на български, а на другата – на английски език. Много от изучаващите английски език, които използват такава форма на обучение твърдят, че този метод е изключително ефективен.

Гледане и слушане

Гледането на англоезични канали по телевизията, филми в оригинална версия и слушането на английски радиостанции са само пример за това.

Пеене

Добър способ при изучаването на английски е усвояването на песни и пеенето. В ютуб има богат избор от песни, които можете да прослушвате и да изпявате. По време на научаването на песни можете да изучите основната лексика, фрази и идиоми.

Запознаване с нови хора

Четенето, гледането на телевизия, дори пеенето, въпреки всичко не могат да застъпят живия контакт. Тук много полезен е Интернет. С помощта на социалните мрежи, форуми, Skype можете да се запознаете с нови хора, да навързвате контакти и да общувате от всяко място.

Изучаването на английски чрез общуване дава най-добри резултати. Не забравяйте, че сами следва да изберете този метод, който ще бъде най-добър и най-ефективен за Вас. Коментари