На колко години детето да тръгне на училище?

Възрастта между пет и седем години се нарича предучилищна. В България е задължително предучилищното възпитане. Там децата се подготвят и се прави оценка на училищната зрялост.

На колко години детето трябва да тръгне на училище.

Съществуват най-различни мнения по въпроса. Някои педагози твърдят, че оптималната възраст е седем години, други смятат, че детето навършило 6 години, е достатъчно зряло, за да започне училище. У нас е прието децата да започват училище на 7 години. С това са съобразени и учебните програми. Споделяме разбирането, че родителите трябва да се отнасят индивидуално към възможността и перспективите на детето си, познавайки го достатъчно добре, по-добре от всеки друг.

Ако детето ви е тръгнало на 6 години

на училище, годината която предстои, трябва да мине под знака на подготовката аз първия учебен ден. С тази подготовка вие няма да имате никакви проблеми, ако детето ви ходи на детска градина. Там с децата в предучилищна възраст се занимават по специални програми и информационното натоварване е такова, че после почти не се чувства преходът от предучилищна възраст към първи клас.

Малко по- сложно стоят нещата с „домашното дете“

Не всички родители са в състояние достатъчно добре да подготвят детето си за училище. За да го направят както трябва, са необходими време, сили и възможности.

Някои родители избират компромисен вариант. Те възпитават детето вкъщи, а една година преди да тръгне на училище, го дават в детска градина. Там детето свиква да живее в колектив и получава нужните знания и умения. Така адаптацията е доста по- мека.

До голяма степен родителите решават сами дали на 6 или на 7 да пуснат детето на училище

Преди да вземат важното решение, те трябва добре да оценят физическите и психическите качества на детето си. Децата са различни: различен темперамент, различно ниво на подготовка, на обща култура. Има деца, които на четири – пет години отлично познават всички букви и дори могат да пишат отделни думи. Не, не, те не са са вундеркинди, просто мама и татко са се занимавали повече с тях.

Други на седем години, все още не са на „ти“ с буквите. С течение на времето тези различия, разбира се, се изглаждат, но за неподготвено дете в началото на училището е много трудно. Ако не е вътрешно закалено, ако няма подкрепата на мама и татко, може да го нападнат комплекси.

А веднъж нападнат ли го, може да е за дълго. Детето ще свикне с мисълта, че не е от най-добрите, ще се примири и ще загуби всякакво желание да гони по-високи резултати.

Когато решавате важния въпрос на каква възраст – 6 или 7 

да пратите детето на училище, най-голямо значение за вас трябва да има здравето на детето. Ако то страда от някакво хронично заболяване или често боледува, особено през последната година, не е препоръчително да го давате на училище от шестгодишна възраст. По-добре след консултация с педиатър, да посветите последната предучилищна година на необходимите оздравителни мероприятия.

Знанията на детето трябва да се систематизират 

При повечето деца на 6-7 години в главичките е пълна каша. И колкото по-бързо успеете да систематизирате знанията и впечатленията на детето, толкова по-добре, защото ще му бъде много по-лесно в училище. За целта – занимавайте се с детето.

Кажете му например, че ще говорите за биология и започнете да му разказвате за растенията. по същия начин може да се говори за история, литература. Може да си говорите за различни професии. Обяснете, че за всяка професия са необходими много знания, че трябва да се учи сериозно.Систематизирането на неговите знания, за което сте помогнали, ще бъдете основата, върху която ще трупа нови знания.

Режимът на ученика

Режимът на малкия ученик се различава съществено от този на детето в предучилищна възраст. когато се върне от училище, детето трябва да обядва и да си почива. Ще сбъркате, ако веднага след връщането го накарате да започне да пише домашни и да учи. Не бива да се претоварва твърде много нервната система на детето – тя още е твърде слаба.

Чантата се приготвя вечер

След като се подготви, детето трябва само акуратно да приготви чантата за следващия ден. Може малко да му помогнете, но оставате то да отдели всичко, което му е необходимо. Ако вие сте свършили всичко вместо него, като отиде на училище няма да знае кое къде е. Контролирайте реда в ученическата чанта. Ред трябва да има не само в бюрото и върху него, но и в чантата. Тогава и в главата на детето ще цари ред. Външната небрежност и вътрешната неорганизираност образуват порочен кръг. Само вашата настойчивост и редовния контрол ще помогнат на детето да не попадне в този кръг.

Не отминавайте лошите навици

Освен знания и полезни навици, вашето дете може да придобие в училище някои лоши навици. Например, да си гризе химикалката, да си рисува с нея по дланите и по бюрото, да прегъва страниците на учебниците и.т..н. Не оставяйте тази навици без внимание, опитайте се да отучите детето от тях докато е време.

  Коментари