Информация за търговец

тест тест

Търговско дружество "АВЕКСИМ" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Седалище и адрес на управление: град София 1330, жк. Красна поляна 1, бл.15А, вх.А, ет.8, ап.22.

ЕИК: 201270075

ИН по ЗДДС: BG201270075,