Условия за ползване

Собственост и право на ползване 

Съдържанието на този уебсайт и технологиите използвани в него са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Допуска се използването на текстови и фото материали от този уебсайт, само с предварително писмено съгласие и при условие, че се посочи източника и се добави препратка към него и се запазят всички оригинални връзки (препратки) в материала. Поставянето на връзки (препратки) към материали е свободно.

Сайтът си запазва правото да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

Отговорности

Екипът на osata.eu полага максимални усилия за поддържане на възможно най-вярна и актуална информацията в сайта. Въпреки това не са изключени пропуски или несъответствия. Ние не носим отговорност за:

• Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на съдържанието на сайта.

• Информацията, включена в сайтовете, към които osata.eu съдържа препратки, както и последиците от тяхното посещаване.

• Мненията изразени във форумите (коментарите).

• Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.

Конфиденциалност

Поради естеството на Интернет като глобална среда, не винаги обменът на информация може да бъде напълно защитен и гаранции не могат да бъдат дадени, че някаква част от информацията няма да попадне у неоторизирани лица. Също така, никоя система не е абсолютно сигурна и 100% защитена от нападение на хакери или манипулиране на данните.

Защита на личните данни

Ние се отнасяме отговорно към вашите лични данни и никога няма да ги предоставим на трети лица с изключение на компетентните държавни органи без ваше изрично съгласие и потвърждение. Вие разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, като се свържете с администрацията на сайта чрез контактната форма.

Други

Ние си запазваме правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта.

За всички неуредени с настоящите условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Отварянето на страници на сайта и/или следването на препратки в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите условия за ползване.