Условия за поверителност

Декларация за поверителност – osata.eu
Екипът на osata.eu, публикува тази декларация за поверителност за да покаже на нашия ангажимент към опазването на личните ви данни. Ние се отнасяме отговорно към вашите лични данни и никога няма да ги предоставим на трети лица с изключение на компетентните държавни органи без ваше изрично съгласие и потвърждение.Тази страница описва събирането на информация, както практиките за използване и разпространение на събраната информация в сайта osata.eu.

Събиране на информация
Както и при повечето други уеб сайтове, ние събираме и автоматично използваме данните, съдържащи се в нашите лог файлове. Информацията в дневника файлове включват Вашият IP адрес, вашият Интернет доставчик, използваният браузър, датата и часа , в които сте посетили нашия сайт и всички URL адреси, които сте посетили през нашия сайт. Ние следим функционирането на сайта с Google Analytics и други подобни инструменти.

Реклама
Някои от нашите рекламодатели могат да изберат свои собствени рекламни мрежи и биха могли да използват бисквитка за проследяване на целите. Cookies, получени с рекламни банери се събират от съответните им собственици, и ние нямаме достъп до тази информация. Cookies се използват на osata.eu само за вход, коментари и други цели, свързани с общността .

Външни връзки
Този сайт съдържа връзки към други обекти, включително и в някои случаи, партньорски връзки. Сайтът osata.eu не носи отговорност за практиките за конфиденциалност или съдържанието на такива уебсайтове. Моля, вижте уебсайта дестинация за да проверите политиката за събиране на лична информация.

Лична информация
Когато се абонирате за имейл списък или коментирате публикации на сайта, ще поискаме вашето име, имейл адрес и евентуално сайт. Когато се регистрирате на сайта или когато се регистрирате за специални събития, уебкаст, технически документи, информационен бюлетин, може да бъде поискана допълнителна информация. Вашият имейл и друга информация може да се използва за контакт с вас относно актуализации на osata.eu и ако е необходимо получаване на информационни бюлетини. Вашата лична информация няма да се предоставя на на трети лица с изключение на компетентните държавни органи без ваше изрично съгласие и потвърждение.

Сигурност
На този сайт за взети мерки за сигурност за защита от загуба, злоупотреба и промяна на информацията под наш контрол.

Контакти
Ако имате някакви въпроси относно тази декларация за поверителност, практиките на този сайт или вашите отношения с този уеб сайт, можете да се свържете с нас чрез контактната форма.

osata.eu Privacy Policy
At osata.eu, we have created this privacy statement in order to show our commitment to your privacy. In general, we respect your privacy here at osata.eu and we will never give away your contact information without your prior consent and approval. This page discloses the information gathering and dissemination practices for the website osata.eu.

Information Gathering
As with most other websites, we automatically collect and utilize the data contained in our site log files. The information in the log files will include your IP (internet protocol) address, your ISP, browser used (IE, Firefox, Safari, etc…), the date and time you visited our site and which URLs you visited throughout our site.We track your activity with Google Analytics.

Advertising
We run our own advertising system which does not utilize cookies. Some of our advertisers may choose to host their own advertisement, and could thus use it set a cookie for tracking purposes. Cookies received with banner ads are collected by their respective owners, and we do not have access to this information. Cookies are used on osata.eu only for login, commenting, and other related community purposes.

External Links
This site contains links to other sites including in some cases, affiliate links. osata.eu and it’s authors are not responsible for the privacy practices or the content of such Web sites. Please refer to the destination website policies for such information

Personal Information
When you comment or subscribe to an email list, we will ask for your name, email address and optionally website. When you register on the site or when you sign up for special events, webcasts, or whitepapers, we may request additional info. Your email and other information may be used for contacting you about updates to osata.eu and if requested, for our newsletters.Your personal information will not be distributed to anyone for any purpose unless clearly designated as such, and with your opt-in and approval. This site complies with all rules and requirements of the CAN-SPAM Act.

Security
This site has security measures in place to protect the loss, misuse, and alteration of the information under our control.

Contacting the Web Site
If you have any questions about this privacy statement, the practices of this site, or your dealings with this Web site, you can contact us via contact form on this website.