Какво е идеалното тегло според ръста ни? Таблици за мъже и жени

Формула на Брок за идеалното тегло

В света са известни различни методи, чрез които може да се изчисли идеалното тегло на даден човек. При много от тях обаче липсва един съществен фактор, който трябва винаги да се взима под особено внимание и това е възрастта, поне така твърди учения от френски произход Пол Брок.

За това и лекарят се заема да разработи нова система, чрез която да се изчислява идеалното тегло. След дълги години упорит труд успява. Създадената система и до днес се счита за една от най-точните формули, чрез която се пресмята идеалното тегло.

Индекс на телесната маса (ИТМ)

Единственият недостатък на формулата на Брок за идеалното тегло е, че резултатите са приложими основно за хора със средна височина, а за много ниски и много високи индивиди се разминава с реалността. Тук на помощ идва така нареченият Индекс на телесната маса (ИТМ) или на английски Body mass index (BMI).

Според индекса на телесната маса (ИТМ), пола и възрастта се определят нормалните параметри на теглото и степента на затлъстяване при хора над 17 години. Имайте предвид, че ИТМ не трябва да се използва за определяне на идеалното тегло при деца, бременни и кърмещи жени, и при хора със значителна мускулна маса.

Таблица с идеалното тегло за жени
Таблица с идеалното тегло за мъже
Калкулатор за индекс на телесната маса (ИТМ)

Първа таблица за идеално тегло според обиколката на китката 

Тя е базирана на много проучвания, проведени от лекари и специалисти. Тя е много по-точна, защото не включва само тегло и височина и не се уповава на нездравословните представи за женското тегло, налагани ни от медиите. За да разбереш идеалното си тегло, първо трябва да изчислиш дали имаш малко, средно или едро телосложение.

За целта трябва да измериш

обиколката на китката си в най-тясната ѝ част и да следваш тази таблица:

Височина: под 157 см

Малко = обиколка на китка под 14 см

Средно = обиколка на китка от 14 до 14,6 см

Голямо = обиколка на китка над 14,6 см

Височина от 157 до 165 см

Малко = обиколка на китка под 15,2 см

Средно = обиколка на китка от 15,2 до 16 см

Едро = обиколка на китка над 16 см

Височина над 165 см

Малко = обиколка на китка под 16 см

Средно = обиколка на китка от 16 до 16,5

Едро = обиколка на китка над 16,5

Как се изчислява идеалното тегло според ръста?

Специално при жените има няколко вида изчисления. Лекарят е категоричен, че до 40-годишна възраст идеалното тегло трябва да се счита по формулата теглото минус -110 от височината. И дава пример. Ако една жена е висока 170 см, тя трябва да извади от ръста 110 и така да получи идеалните за нея килограми. А за този ръст те са около 60-ет. От съществено значение при изчисленията е да се взима предвид и възрастта. Ако жената е над 40-те години, изчисленията стават малко по-различни. Дамите над 40-трябва да изчисляват теглото си, следвайки следната формула: от височината се изваждат 100 см. Пол Барок дава следния пример. Ако една жена е висока 160 см. и е над 40-ет години, от 160 изваждаме 100 и получаваме идеалното тегло 60 кг.

Има и още една особеност и то е за тези жени, които са над 50 години. Тогава към към крайния резултат трябва да прибавите още 5%. Ако една жена е на 55 години и е с височина 170 см. изчисленията стават по следния начин. 170-100=70. 5% от 70=3.5. Това означава, че идеалното тегло в случая е 73.5 кг.

Това е пожелателно идеално тегло и в никакъв случай не трябва се се стига до крайности. Дори и да тежите 2-3 килограма отгоре, не е фатално. Фатално е, ако отклоненията са драстични и вместо 60 кг, идеално тегло вие тежите над 80-90 кг. Когато се изчислява по тази формула трябва да се вземе под внимание и видът на фигурата, както и факта, че на някои хора костите тежат повече.

Калкулатор за индекс на телесната маса ( ИТМ / BMI )

см
кг

Таблица с идеалното тегло за жени

Жени
до 40г.от 41г. до 50г.над 50г.
РъстТеглоТеглоТегло
150 см.38 – 42 кг.48 – 52 кг.50.50 – 54.50 кг.
151 см.39 – 43 кг.49 – 53 кг.51.55 – 55.55 кг.
152 см.40 – 44 кг.50 – 54 кг.52.60 – 56.60 кг.
153 см.41 – 45 кг.51 – 55 кг.53.65 – 57.65 кг.
154 см.42 – 46 кг.52 – 56 кг.54.70 – 58.70 кг.
155 см.43 – 47 кг.53 – 57 кг.55.75 – 59.75 кг.
156 см.44 – 48 кг.54 – 58 кг.56.80 – 60.80 кг.
157 см.45 – 49 кг.55 – 59 кг.57.85 – 61.85 кг.
158 см.46 – 50 кг.56 – 60 кг.58.90 – 62.90 кг.
159 см.47 – 51 кг.57 – 61 кг.59.95 – 63.95 кг.
160 см.48 – 52 кг.58 – 62 кг.61.00 – 65.00 кг.
161 см.49 – 53 кг.59 – 63 кг.62.05 – 66.05 кг.
162 см.50 – 54 кг.60 – 64 кг.63.10 – 67.10 кг.
163 см.51 – 55 кг.61 – 65 кг.64.15 – 68.15 кг.
164 см.52 – 56 кг.62 – 66 кг.65.20 – 69.20 кг.
165 см.53 – 57 кг.63 – 67 кг.66.25 – 70.25 кг.
166 см.54 – 58 кг.64 – 68 кг.67.30 – 71.30 кг.
167 см.55 – 59 кг.65 – 69 кг.68.35 – 72.35 кг.
168 см.56 – 60 кг.66 – 70 кг.69.40 – 73.40 кг.
169 см.57 – 61 кг.67 – 71 кг.70.45 – 74.45 кг.
170 см.58 – 62 кг.68 – 72 кг.71.50 – 75.50 кг.
171 см.59 – 63 кг.69 – 73 кг.72.55 – 76.55 кг.
172 см.60 – 64 кг.70 – 74 кг.73.60 – 77.60 кг.
173 см.61 – 65 кг.71 – 75 кг.74.65 – 78.65 кг.
174 см.62 – 66 кг.72 – 76 кг.75.70 – 79.70 кг.
175 см.63 – 67 кг.73 – 77 кг.76.75 – 80.75 кг.
176 см.64 – 68 кг.74 – 78 кг.77.80 – 81.80 кг.
177 см.65 – 69 кг.75 – 79 кг.78.85 – 82.85 кг.
178 см.66 – 70 кг.76 – 80 кг.79.90 – 83.90 кг.
179 см.67 – 71 кг.77 – 81 кг.80.95 – 84.95 кг.
180 см.68 – 72 кг.78 – 82 кг.82.00 – 86.00 кг.
181 см.69 – 73 кг.79 – 83 кг.83.05 – 87.05 кг.
182 см.70 – 74 кг.80 – 84 кг.84.10 – 88.10 кг.
183 см.71 – 75 кг.81 – 85 кг.85.15 – 89.15 кг.
184 см.72 – 76 кг.82 – 86 кг.86.20 – 90.20 кг.
185 см.73 – 77 кг.83 – 87 кг.87.25 – 91.25 кг.
186 см.74 – 78 кг.84 – 88 кг.88.30 – 92.30 кг.
187 см.75 – 79 кг.85 – 89 кг.89.35 – 93.35 кг.
188 см.76 – 80 кг.86 – 90 кг.90.40 – 94.40 кг.
189 см.77 – 81 кг.87 – 91 кг.91.45 – 95.45 кг.
190 см.78 – 82 кг.88 – 92 кг.92.50 – 96.50 кг.

 

Таблица с идеалното тегло за мъже

Мъже
до 40г.от 41г. до 50г.над 50г.
РъстТеглоТеглоТегло
160 см.48 – 52 кг.58 – 62 кг.61.00 – 65.00 кг.
161 см.49 – 53 кг.59 – 63 кг.62.05 – 66.05 кг.
162 см.50 – 54 кг.60 – 64 кг.63.10 – 67.10 кг.
163 см.51 – 55 кг.61 – 65 кг.64.15 – 68.15 кг.
164 см.52 – 56 кг.62 – 66 кг.65.20 – 69.20 кг.
165 см.53 – 57 кг.63 – 67 кг.66.25 – 70.25 кг.
166 см.54 – 58 кг.64 – 68 кг.67.30 – 71.30 кг.
167 см.55 – 59 кг.65 – 69 кг.68.35 – 72.35 кг.
168 см.56 – 60 кг.66 – 70 кг.69.40 – 73.40 кг.
169 см.57 – 61 кг.67 – 71 кг.70.45 – 74.45 кг.
170 см.58 – 62 кг.68 – 72 кг.71.50 – 75.50 кг.
171 см.59 – 63 кг.69 – 73 кг.72.55 – 76.55 кг.
172 см.60 – 64 кг.70 – 74 кг.73.60 – 77.60 кг.
173 см.61 – 65 кг.71 – 75 кг.74.65 – 78.65 кг.
174 см.62 – 66 кг.72 – 76 кг.75.70 – 79.70 кг.
175 см.63 – 67 кг.73 – 77 кг.76.75 – 80.75 кг.
176 см.64 – 68 кг.74 – 78 кг.77.80 – 81.80 кг.
177 см.65 – 69 кг.75 – 79 кг.78.85 – 82.85 кг.
178 см.66 – 70 кг.76 – 80 кг.79.90 – 83.90 кг.
179 см.67 – 71 кг.77 – 81 кг.80.95 – 84.95 кг.
180 см.68 – 72 кг.78 – 82 кг.82.00 – 86.00 кг.
181 см.69 – 73 кг.79 – 83 кг.83.05 – 87.05 кг.
182 см.70 – 74 кг.80 – 84 кг.84.10 – 88.10 кг.
183 см.71 – 75 кг.81 – 85 кг.85.15 – 89.15 кг.
184 см.72 – 76 кг.82 – 86 кг.86.20 – 90.20 кг.
185 см.73 – 77 кг.83 – 87 кг.87.25 – 91.25 кг.
186 см.74 – 78 кг.84 – 88 кг.88.30 – 92.30 кг.
187 см.75 – 79 кг.85 – 89 кг.89.35 – 93.35 кг.
188 см.76 – 80 кг.86 – 90 кг.90.40 – 94.40 кг.
189 см.77 – 81 кг.87 – 91 кг.91.45 – 95.45 кг.
190 см.78 – 82 кг.88 – 92 кг.92.50 – 96.50 кг.
191 см.79 – 83 кг.89 – 93 кг.93.55 – 97.55 кг.
192 см.80 – 84 кг.90 – 94 кг.94.60 – 98.60 кг.
193 см.81 – 85 кг.91 – 95 кг.95.65 – 99.65 кг.
194 см.82 – 86 кг.92 – 96 кг.96.70 – 100.70 кг.
195 см.83 – 87 кг.93 – 97 кг.97.75 – 101.75 кг.

 Коментари

абе вие искате да умра ли??? 😀

Глупости!! При моя ръст 198 см, да тежа около 100 кг-ще приличам на макарон бе хахаххаха

На мен ми се струва, че стойностите за теглото са завишени. Специално, като за „по-закръгленичките“.

Съвсем нормални са си, отчитайки възрастта. Не може жена на 40 да тежи като 17 годишна тийнейджърка, или да стравняваме мъж в силата си с тийн, който още няма никаква мускулна маса.

Ужас под нормата съм с 10 кила

За жените горе-долу са приемливи, ама за мъжете с тези килограми ще изглеждат твърде кльощави.

Тия таблици са с абсолютно нереални килограми, не може на мъж висок 187 нормалното тегло да е под 80кг.. това ще да е някакъв скелет