Ранна диагностика на аутизъм чрез тест с миризми

Какво е аутизмъм? Болестта се определя най-общо като разстройство на мозъка. В последните няколко години лекарите смятат, че това е по-скоро състояние, а не заболяване. Хората с аутизъм имат определени проблеми с комуникацията и социалните взаимоотношения. Също така може да имат нетипични: начин на поведение, интереси и движения.

Как се открива аутизъм?

Има начини. Последните съвременни проучвания в областта обаче ни насочват не към друго, а към миризмата. Да, правилно сте разбрали чрез нея най-лесно може да се открие аутизма още в ранна детска възраст. Вижте как може да се случи това.

Начинът, по който децата подушват различните миризми, може да стане основа за нов тест, за откриване на аутизъм, съобщават учени от Израел. Хората вдишват по-дълго омайния аромат на букет от рози, отколкото зловонната миризма на гниеща риба.

Но резултатите от тестовете при 36 деца, които бяха публикувани в списание Curent Biology, показват, че при малчуганите с аутизъм такава разлика не съществува.

От националното аутистично общество във Великобритания казват, че обонянието може да стане допълнителен инструмент за диагностициране на аутизма.

В световен план това е състояние, което влияе върху поведението, социалните взаимодействия и уменията за общуване и засяга едно на всеки 160 деца. Често пъти то не може да бъде диагностицирано, преди детето да навърши поне 2 години.

Малчуганите, чиито родители се съгласили да участват в изпитанието при Научния институт „Уайзман“ в Израел, се включили в в 10 минутния експеримент. Червената тръбичка подавала приятни или неприятни миризми в носа им, докато друга, зелена тръбичка записвала промените в дишането.

Една от авторките, Лирон Розенкранц, казва че обикновено децата променят дълбочината на вдишването в отговор на миризмите. Но не и „децата с изненадващо поведение“, добавя тя.

Екипът разработил компютърна програма, която би могла да улавя аутизма при децата е с точност до 81% точност.

Освен това авторите демонстрирали, че колкото по-тежки са симптомите на състоянието, толкова по-дълго децата вдишват неприятните миризми.

Ранно тестване за аутизъм

Колкото по-рано се диагностицира аутизмът, толкова по-скоро може да започнете прилагането на поведенчески или образователни терапии в помощ на детето.

Според авторите от Научния институт „Уайзмън“ едно от предимствата на теста с подушване е, че той не разчита на способността на децата да комуникират, следователно може да бъде полезен и на много ранна възраст.

Преди обаче да сме в състояние да го използваме като диагностичен тест, трябва да знаем на каква възраст децата започват да разкриват такива обонятелни реакции по принцип. Дали се раждат с нея? Или я развиват по-късно?

Все още никой не е проучил това, уточнява Розенкранц. Мисля, че имаме интересна изходна точка, но и дълъг път за изминаване, добавя тя. Изследователите казват, че миризмите играят роля при социалното взаимодействие и при това, което би могло да обяснява връзката с аутизма. Коментари