Защо майка ми постоянно ме кара да се чувствам виновна

Справянето с постоянното вменяване на чувство за вина може да бъде трудно и изисква време и търпение. Ето няколко стъпки, които можете да предприемете, за да се опитате да промените тази ситуация:

1. *Отворена комуникация

Опитайте се да поговорите с майка си спокойно и искрено. Обяснете й как се чувствате, когато тя ви вменява вина, и че това ви влияе негативно. – Използвайте „аз-съобщения“, например: „Чувствам се виновен/на, когато казваш това, и искам да обсъдим как можем да подобрим комуникацията си.

2. Поставяне на граници

Научете се да поставяте здравословни граници. Например, ако разговорът започва да става манипулативен или ви кара да се чувствате виновни, кажете, че не искате да продължавате тази тема по този начин. – Бъдете твърди, но учтиви. Можете да кажете нещо като: „Мама, разбирам твоите притеснения, но не съм съгласен/съгласна с това да ме караш да се чувствам виновен/на.

3. Работа върху самочувствието и самоуважението

Укрепването на собственото ви самочувствие може да помогне да се справяте по-добре с вината. Работете върху своето самоуважение и уверено изразявайте собствените си нужди и желания. Приемайте, че никой не е съвършен и че всички правим грешки.

4. Потърсете подкрепа

Обсъдете проблема с близки приятели или членове на семейството, които могат да ви подкрепят. Понякога разговорът с терапевт може да помогне да се справите с тези емоции и да намерите начини за подобряване на комуникацията с майка ви.

5.Разграничаване от манипулацията

Опознайте признаците на емоционална манипулация, за да ги разпознавате навреме. Това може да включва обвинения, преувеличения или пасивно-агресивно поведение. Когато разпознаете манипулация, опитайте се да останете спокойни и да не се поддавате на чувството за вина.

6. Практикуване на състрадание

Опитайте се да разберете защо майка ви може да използва тази тактика. Може би тя има собствени нерешени проблеми или страхове. Въпреки това, не забравяйте, че вие имате право да се чувствате добре и да поставяте здравословни граници.

Тези стъпки могат да ви помогнат да създадете по-здравословна и уважителна връзка с майка си, където и двете страни се чувстват чути и разбрани. Коментари